Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Fortsatt ingen penger til yrkesskadde rammet av dansk konkurs

Rune har ventet i 13 år.

LO krevde at staten skulle ta regninga for at det danske forsikringsselskapet Alpha Insurance gikk konkurs. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

02.06.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA