Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Forsinkelsesrente og standardkompensasjon fra 1. juli 2023

Finansdepartementet har i forskrift fastsatt forsinkelsesrenten for andre halvår 2023. Rentesatsen skal være 11,75 prosent p.a.

Finansdepartementet har videre fastsatt standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 460 kroner. Kilde: regjeringen.no

Les mer

24.06.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA