Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Bildelingsselskap har gått konkurs

Bildelingsselskapet Move About har gått konkurs.

Det får konsekvenser i Stavanger. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

08.07.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA