Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023
Foto: Christine Bischoff, Head of «People, Culture and Sustainability», i Sergel

Bærekraft i Sergel, hvorfor og hva er det ?

Christine Bischoff, Head of «People, Culture and Sustainability», i Sergel, med presentasjon på frokostseminaret.

Våre hovedfokusområder i Sergel er: - Gi økonomisk stabilitet for våre kunder. - Skape tillitsfulle relasjoner med sluttkunder. - Være en engasjerende arbeidsplass for våre ansatte. - Vær en etisk og ansvarlig virksomhet.

Vi lykkes ikke om ikke hver og en av oss prioriterer dette i valgene vi tar hver dag. Hva er bærekraftig utvikling ?: Økonomi – Klima/miljø – Sosial. Hvorfor bærekraft ? Tøffe tider: Klima er mindre viktig for velgerne.

Hvordan jobber vi med bærekraft? Det er fokusområde i 2023. Hvordan lykkes vi ? Begynne med egen motivasjon.

Les mer

11.07.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA