Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.06.2024

Forbrukerrådet ønsker inkassoregister

I fjor fikk inkassoselskapene inn 10 millioner nye saker.

Inkassoselskapene og Forbrukerrådet ønsker et register som gir folk oversikt over egne inkassosaker. Kilde: e24.no

Les mer

27.07.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA