Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.06.2024

Kaster kortene med en gjeld på 32 millioner kroner

Salmo Terra AS skulle produsere fisk på land i Blomvåg. Nå er konsesjonen tvangssolgt og selskapet konkurs. Kilde: bt.no

Les mer

10.08.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA