Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Restaurant gikk konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var spisestedet Hemmeleg AS som fredag var i Jæren tingrett og begjærte oppbud. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

16.08.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA