Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm moms

I sakskostnadsavgjørelse hadde lagmannsretten feilaktig tilkjent sakskostnader inklusive merverdiavgift for tingretten og lagmannsretten, til tross for at den vinnende part hadde fradragsrett for inngående avgift. Kilde: lovdata.no

Les mer

29.08.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA