Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Regionalt nettverk: Utsikter til svak vekst

Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk tror aktiviteten samlet vil øke i tredje kvartal.

Frem mot vinteren venter bedriftene at veksten vil avta. Kilde: norges-bank.no

Les mer

14.09.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA