Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Wework i full krise

Hagen-selskap går til inkasso.

Stein Erik Hagen og hans selskap har gått til inkassosak mot det kriserammede kontorutleieselskapet Wework i Norge, som ikke har betalt en regning på nær fem millioner kroner i husleie. Kilde: dn.no

Les mer

15.09.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA