Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.06.2024

Hele 97 konkurser i uke 37, inkl. Laans Bygg AS, Lasses Veikro AS og Meget i Lyd AS

Det ble åpnet 97 konkurser i uke 37, i følge Brønnøysundregisteret. I tillegg var det 9 tvangsavviklinger. Kilde: brreg.no

Les mer

16.09.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA