Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

På tide med fakta om inkasso

Det er ikke store overskudd eller høy inntjening i inkassobransjen. Den er heller ikke en ondskapsfull pengeinnkrever.

Det er et strengt lovverk og oppdragsgiver, enten det er en kommune eller en bedrift, som setter rammene i oppdraget en gir til inkassoselskapet. Kilde: finansnorge.no

Les mer

18.09.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA