Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 10.12.2023

Halvparten opplever svekket økonomi

- i følge Virke.

– Hvis situasjonen vedvarer, vil den smitte over i en nedadgående spiral for handels- og tjenestenæringen. Det er bakteppet når regjeringen snart presenterer sitt forslag til statsbudsjett, sier administrerende direktør Bernt G. Apeland i Virke i en pressemelding. Kilde: msn.com

Les mer

19.09.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA