Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 10.12.2023

Surfeskole gikk konkurs

Hadde betydelig gjeld som de ikke klarte å betjene.

Det var Surfschool Norway AS som mandag var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

19.09.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA