Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

En næring i endring

I en tid da renter og priser stiger raskt, er det flere som får betalingsproblemer.

Inkassobransjen har tatt grep for å sørge for en mer bærekraftig og kundevennlig inkassodrift. Felles bransjenorm og løft av kompetanse og sertifisering av ansatte er viktige utviklingstrekk. Kilde: finansnorge.no

Les mer

22.09.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA