Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.06.2024

Flere klarer ikke å betjene studielånet

Så langt i år er antall studielån som overføres til Statens innkrevingssentral opp 31 prosent. Kilde: e24.no

Les mer

15.11.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA