Adm.direktør Tove Giske i Sergel Norge

Sergel Norge
viser muskler i inkassomarkedet

- doblet omsetningen fra 2008 til 2009, til tross for finanskrisen
 
- Credit News møter Adm.direktør Tove Giske i Sergel Norge.
 
Hva har det så langt betydd å være en del av et større, nordisk finanskonsern, Tove?
For vår del betyr det tilgang til nye markeder, da Sergel har fått et mye større tjenestespekter, i tillegg til at vi nå kan levere tjenester til kunder i hele Norden og Baltikum.
 
Litt om din egen yrkesaktive karriere, først?
Jeg er utdannet ved Norges Handelshøyskole. I 1994 startet jeg med salg i Creditreform Norge (senere Lindorff). Der ble jeg først et par år og var deretter et år i Notar eiendom som Daglig leder, før jeg ble hentet tilbake til Creditreform Norge i 1997. Jeg hadde noen veldig fine år med fokus på å bygge opp og utvikle salget der, før jeg begynte som Adm. dir. i Moneto Kapital ( nå Sergel) i 2005.
 
Gi oss litt historikk om Moneto Kapital og Sergel?
Ja, Moneto Kapital ble startet av fem grundere fra Sandefjord. Ideen var å bygge opp et selskap som var annerledes enn de etablerte selskapene i bransjen. Som tidligere Salgsdirektør i Lindorff, kan jeg bekrefte at de gjorde ting annerledes på en positiv måte.
I 2005 fikk jeg en forespørsel om å bli Adm. dir. i Moneto Kapital. Dette takket jeg ja til, men det skal sies at valget ikke var enkelt å ta. I dag er jeg imidlertid svært glad for at jeg valgte å si ja. Det har vært en spennende reise fra dag en, og utrolig morsomt å være med å bygge opp og utvikle selskapet. Når jeg begynte i 2005 var vi 15 ansatte og i dag er vi over 50, så mye har skjedd.
Sergel kjente jeg til gjennom min tidligere arbeidsgiver, og jeg fortsatte et samarbeid med dem da jeg startet i Moneto Kapital. Dette ble faktisk så positivt at Sergel valgte å gå inn som hovedaksjonær i selskapet i 2007. Moneto Kapital endret derfor navnet til Sergel Norge kort tid etter.
Historien om Sergel starter i klassisk svensk industrimark. Det svenske televerket ble etablert i 1853 og drøyt hundre år senere i 1988, besluttet man å rendyrke kjernevirksomheten, Telekom. Dette innebar blant annet at inkassoavdelingen ble et selvstendig selskap med et tyvetalls medarbeidere. Å flytte til et kontor ved Sergels torg i Stockholm løste ikke bare et lokaliserings spørsmål, men også hva selskapets navn skulle være. Selskapets navn ble Sergel.
 
I dag
I dag er Sergel et ledende Nordisk – Baltisk konsern med ca 400 ansatte, som tilbyr et komplett tjenestespekter innen fordringsadminstrasjon, hvor blant annet billing/rating, reskontroservice, fakturaadministrasjon, inkasso og overvåking danner grunnlaget for det vi kaller - ”ta betalt kjeden”.
 
Ja, hva er status for Sergel Norge; hva står selskapet for i dag?
Status for Sergel Norge er at vi jobber etter de samme ideer og strategier som tidligere, men selvfølgelig noe justert basert på at vi er blitt en del av et større konsern. Jeg har gleden av å jobbe med en meget kompetent, positiv og målrettet gjeng, som hver dag kjemper for å nå de høye målene vi har satt oss, ikke minst når det gjelder kundetilfredshet.
 
Omsetningstall 2002 - 2009
 
Hvor store er dere ?
Vi er 54 ansatte og omsatte i 2009 for ca. 70 millioner kroner, mot ca. 33 millioner kroner i 2008, med et bra overskudd. Fra 0 til 70 millioner kroner i omsetning, gjennom organisk vekst, siden 2002, i denne bransjen, er vi veldig godt fornøyd med !
 
Hvilke typer oppdragsgivere har dere ?
Vi har oppdragsgivere innen de fleste bransjer, men har fire områder hvor vi føler os spesielt sterke. Dette er innenfor Energi, Media, Telekom og Transport. I tillegg har vi bygget opp et svært kompetent team innenfor bank/finans.
 
Tove, hva vil du generelt si om konkurransesituasjonen i inkassobransjen for tiden?
Veldig kort vil jeg si at konkurransen er hard, med mange gode konkurrenter.
 
Salærreduksjonen
Endringer i salærsatsene tilknyttet innfordring av utestående pengekrav ble vedtatt av Kongen i statsråd, 4.september, 2009.
 
Hva vil salærreduksjonen bety for bransjen fremover?
Det er helt klart at regjeringen gjennom dette vedtaket har endret rammevilkårene for bransjen dramatisk. Bransjens innspill i prosessen ble desverre ikke hensyntatt og næringsgrunnlaget er jo dermed betydelig redusert. Om regjeringens ønskede effekt overfor de trengende virkelig kommer, gjenstår å se.
Når det gjelder Sergel ser vi på også denne endringen som en mulighet til å bli bedre, og har allerede gjort betydelige grep for å møte de nye rammebetingelsene.
 
Hvordan ser du generelt på kreditt/inkassofagets ”standing” i norsk næringsliv i dag?
Jeg tror nok at den er noe varierende. Mange er jo ekstremt topplinje-orienterte. Det er ihvertfall veldig mye opp til den kredittansvarlige selv, å skape seg den nødvendige, interne ”standing” i bedriften.
 
Er du pt engasjert i noen verv, utenom jobben?
I 2006 etablerte jeg et kvinne-nettverk av interessante, kompente kvinner som jeg hadde møtt på min vei. Kunder og andre bekjentskaper. Vi møtes ca hver 6 uke for såvel kompetanseheving som påfyll av energi. Mange av medlemmene har lederstillinger, og noen ganger kan det være fint å søke støtte og bruke hverandres erfaring på en positiv måte. Vi er ca 10 stk, så vi begynner å kjenne hverandre godt. Jeg sitter også som nestleder i styret i Aktiva AS. Som leder for Norge er jeg forøvrig med i Sergels nordiske ledergruppe og må selvfølgelig ha full fokus på Sergel fremover.
 
 
Avslutningsvis, Tove, hva liker du å holde på med i fritiden?
I fjor på denne tiden fikk vi en liten nydelig sønn som jeg liker å bruke tiden min på nå. Han ble ett år i januar, så nå løper jeg rundt etter den lille krabaten for å unngå de store uhellene. En rolle jeg trives veldig godt med og som holder meg i form for å si det sånn!
Jeg er veldig glad i å stå på ski, så vinterstid blir hytta vår i Trysil flittig benyttet. Ellers er jeg glad i å reise.
 
Credit News takker så mye for et hyggelig møte og ønsker Tove Giske og Sergel lykke til videre.
 
 
Sergel - Faktura-, purring og inkassotjenester
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 

Credit News

Nyheter og faginformasjon

30.000 leser vårt ukentlige nyhetsbrev !