Foto: Christian Fr. Gulbransen, salgsdirektør i Visma.
Foto: Christian Fr. Gulbransen, salgsdirektør i Visma.
 

Nå blir innfordringen superenkel

- Dagene med tidkrevende og kjedelige arbeidsprosesser tilknyttet purring og inkasso-oppfølging er forbi. Med nye Visma AutoCollect kan du nå automatisere hele eller deler av innfordringsprosessen. Aldri har det vært enklere og morsommere å få betalt.

 
Det sier Christian Fr. Gulbransen, salgsdirektør i Visma. Han forteller gjerne om AutoCollect, en ny og helautomatisk purre- og inkassotjeneste fra Visma, som er sømløst integrert med Visma Business.
- Purrearbeid er sjelden spesielt moro, og det tar ofte mye tid, men slik behøver det ikke lenger å være. Nå kan alt gå helt automatisk, med purring og inkasso-oppfølging, uten at du er nødt til å bruke tid på innfordringsprosessen. I tillegg styres alt direkte fra regnskapssystemet, noe som gir bedre oversikt og kontroll. Samtidig sparer du mye tid og penger, ikke minst ettersom bedre innfordringssystemer og rutiner betyr at innbetalingene kommer raskere på konto.
 
Helt unik tjeneste
Faktisk er tjenesten unik i sitt slag, da Visma er alene om å tilby en slik helautomatisert løsning i Norge. Stadig flere virksomheter benytter Visma til innfordring og derfor er det viktig å tilby nye enkeltstående tjenester samt integrerte løsninger tilpasset norske virksomheters behov.
- Den ordinære innfordringsprosessen innebærer at det tas ut en komplett fakturajournal. Basert på en løpende OCR-avstemming av kontoinnbetalinger, må det sendes ut purringer og betalingsoppfordringer, med nødvendig manuell oppfølging. Utfordringen er nettopp at denne prosessen ofte er manuell og dermed svært tidkrevende. Fremtiden dreier seg om å automatisere alt som kan automatiseres på en god måte. Morgendagens vinnere vil gjøre det ved effektivisering.
Når prosessene ofte er manuelle og tungvinte, er gevinstene ved effektivisering tilsvarende store, så her er det ingen grunn til å vente, sier Gulbransen, og tillegger: - Benytter du Visma AutoCollect så automatiseres hele denne prosessen tilpasset dine konkrete ønsker for purring og inkassooppfølging, enten du vil gjøre det selv, eller få Visma til å overta innfordringen. Løsningen er fleksibel i forhold til hvor mange purringer, hvor mye tid og hva slags handlingsrom du ønsker å gi de ulike kundene dine. Faktisk har det aldri vært enklere, mer oversiktlig eller morsommere å drive med innfordring.
- Integrasjonen og kommunikasjonen mellom Visma Business og Visma AutoCollect er bygget ut og forbedret på flere områder. Nå styrer du hele innfordringsprosessen direkte fra regnskapssystemet. Det er nettopp her mange opplever de store fordelene, ved at hele prosessen styres sømløst fra regnskapssystemet. Det gir oversikt og du sparer tid.
 
Automatisert etter dine behov
Med Visma AutoCollect tilbyr Visma nå et helautomatisert løsnings- og tjenestespekter fra fakturaen sendes til pengene er på konto. - Få synes innfordrings- og purrearbeid er det morsomste innen økonomi og regnskap. Likevel er det avgjørende at virksomheten har fokus på dette, da det ellers fort sliter på likviditeten med tilhørende direkte og indirekte finanskostnader. Derfor er helautomatiserte tjenester på dette området noe av det enkleste og mest lønnsomme å ta bruk for mange virksomheter, ikke minst ettersom disse løsningene og tjenestene nå kan tilpasses dine konkrete behov og ønsker for innfordring.
 
Enkel og effektiv oppfølging
- Inkasso er blitt en ferskvare. Desto raskere et inkassoselskap får tilgang på inkassosaken, desto større er sannsynligheten for at saken løser seg. Tallene taler for seg. Nettopp derfor er det også viktig å ha tilgang på gode tjenester og løsninger som bidrar til god soliditet. Med Visma AutoCollect blir oppfølgingen effektiv, og alle saker blir ferske, noe som viser seg å gi høy løsningsgrad for de virksomhetene som benytter denne løsningen. I tillegg kommer alle fordelene av administrativ karakter tilknyttet at alt faktisk er automatisert. – Det betyr at all informasjon er lett tilgjengelig og at alle deloppfølginger underveis i innfordringsprosessen følges opp uten at det krever manuell involvering. Resultatet er bedre likviditet, færre kredittdager og mer fokus på det verdiskapende arbeidet i virksomheten.
 
Utnytt AutoPay og WebFaktura
– Visma AutoCollect baserer seg på at du har en ajourført reskontro. I den grad du ønsker å automatisere arbeidsprosessene ytterligere i jakten på nye effektiviseringsgevinster, så anbefaler jeg at du kombinerer Visma AutoCollect med Visma AutoPay – noe som gjør at du får en ajourført reskontro. Utnytter du i tillegg Visma WebFaktura har du en komplett og sømløs prosess fra fakturering til pengene er på konto.
For mange ligger det store gevinster her, både ved betydelig tidsbesparelse og økt kvalitet i en sentral del av verdikjeden. I så fall er det ingen i Norge som har bedre eller mer automatiserte innfordringsprosesser enn deg – så da gjenstår det bare å få kjernevirksomheten til å levere optimalt – i jakten på å bli morgendagens vinner, avslutter Gulbransen.
Med Vismas øvrige innkjøpsløsninger kan du dekke alle prosesser fra behov til betaling.
 
”Fremtiden dreier seg om å automatisere alt som kan automatiseres. Morgendagens vinnere vil gjøre det”
Se www.visma.no for mer informasjon og presentasjon av Visma AutoCollect.
 
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 
Follow Credit_News on Twitter