Foto: Anett Nielsen, Key Account Manager i Experian.
Foto: Anett Nielsen, Key Account Manager i Experian.

Kredittsjekk på SMS

 
I desember 2009 lanserte Experian en helt ny løsning for kredittsjekk via SMS.
Løsningen er svært enkel og kostnadseffektiv og kan brukes på alle typer mobiltelefon, inkludert iPhone. Credit News ber Key Account Manager i Experian, Anett Nielsen, fortelle litt om den nye løsningen.
- SMS-løsningen fungerer slik at den som skal utføre kredittsjekken sender SMS med person-nummer eller foretaksnummer til et avtalt tlf.nummer og mottar umiddelbart et svar tilbake med kredittscore og beslutning om hvorvidt kreditt er innvilget eller ikke. Beslutningen som mottas er enten grønn/godkjent, rød/avslag eller gul/til kontroll. På denne måten får brukeren øyeblikkelig tilgang til kritisk informasjon og kan ta en riktig beslutning der og da.
Hver enkelt bruker hos våre kunder, knyttes opp til Experians systemer via sitt mobilnummer. Slik kan kredittsjekken spores tilbake til hver enkelt ansatt som har utført kredittsjekken.
Experians SMS kredittsjekk-løsning kobles opp mot et generisk scorekort, eller egen kundespesifikk kredittmal i systemet hos oss. Dermed får kunden enkelt returnert en beslutning helt tilpasset kundens egen portefølje. På denne måten sikres også enhetlige beslutninger i hele organisasjonen.
Alle beslutninger logges, slik at man kan utføre analyser i etterkant. Dette er viktig for å kunne gjøre justeringer i kredittmalen og sikre at våre kunder til enhver tid tar de mest lønnsomme beslutningene for akkurat dem.
Det er en kostnadseffektiv, sikker og svært fleksibel måte å kredittvurdere på, og vi tror mange vil se på det som et utmerket alternativ til kredittvurdering via tradisjonelle kanaler. Mange kunder har behov for en kredittvurdering mens man er ute i felten, og man sikrer enhetlige kredittbeslutninger i bedriften uavhengig av distribusjonskanal.
Ønsker du mer informasjon eller tilgang til SMS-løsningen, kontakt Anett Nielsen på mail: Anett.Nielsen@no.experian.com eller telefon 22 93 21 26.
 
Foto: Thomas Haga, Manager Back Office hos alarmselskapet Securitas Direct.
Foto: Thomas Haga, Manager Back Office hos alarmselskapet Securitas Direct.
 
- Credit News tok turen innom Thomas Haga, Manager Back Office hos  alarmselskapet Securitas Direct, som har benyttet Experian Standard  SMS løsning en stund nå.
 
Securitas Direct har kunder over hele landet. Sammenslåingen med Hafslund Sikkerhet Privat i 2008 medførte en dobling i antall kunder og Thomas forteller at de jobber utrettelig med å videre-utvikle sine tjenester til det beste for kundene. Ved å effektivisere løsningen på kredittsjekk har vi frigjort ressurser til å fokusere på å forbedre andre tjenester overfor våre eksisterende kunder, fortesetter Thomas.
Securitas Direct har over 60 Partnerfirma fordelt over hele landet. Disse betjener alle kundene innen hvert sitt geografiske område, så det er selvfølgelig viktig med raske, pålitelige og kostnadseffektive løsninger. Noe som alltid er viktig hos oss er at det er kort ledetid, mellom salgstidspunkt og det tidspunkt vår Partner kommer for å installere alarmen hos kunden.
Å bruke minimalt med tid på kredittsjekk er derfor viktig og i fjor sommer fant vi ut at noe måtte gjøres med vår manuelle kredittvurderings-prosedyre. Den var en tungrodd affære. I midten av Desember begynte de første hos oss å benytte Experian Standard SMS løsning
Hvordan er deres inntrykk av Experian Standard SMS løsning , så langt, Thomas ?
Løsningen fungerer veldig bra for oss. Det går raskt !
Det er også god sikkerhet og stabilitet i løsningen og dette er naturligvis et fokusområde for oss, i og med den bransjen vi driver i.
Både våre partnere og salgsteam i utesalg virker godt fornøyd med tjenesten. Vi sparer først og fremst mye tid og endel unødige anstrengelser overfor ikke-kredittverdige prospects, i en hektisk hverdag ute i felten.
 
I Securitas Direct har vi valgt å ha kun grønn = godkjent eller rød = avslag for å gjøre dette så enkelt og praktisk som mulig for selgerne våre som er ute i felten.
I kredittvurdering vil det imidlertid alltid være noen saker som er i gråsonen og i slike tilfeller kan selvfølgelig vi som sitter sentralt foreta en mer omfattende kredittsjekk.
Securitas Direct
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA
 

Credit News

Nyheter og faginformasjon

30.000 leser vårt ukentlige nyhetsbrev !