Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 31.07.2021

Norges Høyesterett – Kjennelse ifm konkurs og inngående merverdiavgift

Et selskap hadde investert betydelige midler i en eiendom for å utvikle den til et produksjonsanlegg. Etter at det var åpnet konkurs i selskapet, ble eiendommen solgt av konkursboet. Salget utløste plikt til å justere inngående merverdiavgift med et betydelig beløp, jf. merverdiavgiftsloven § 9-2 tredje ledd. Kilde: lovdata.no

Les mer

02.06.20
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA