Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Rørleggerfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var firmaet Aleks Norge AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

24.10.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA