Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 20.06.2024

Husholdningenes økonomiske fremtidstro svekkes

- nå biter rentene.

Hovedindikatoren til Forventningsbarometeret har nå snudd, etter tre kvartaler med oppgang. – Nå begynner husholdningene virkelig å merke effekten av de fem rentehevingene i inneværende år, sier Finans Norges administrerende direktør Kari Olrud Moen. Kilde: finansnorge.no

Les mer

21.11.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA