Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Samlet forbruksgjeld har økt det siste året

Samlet forbruksgjeld til norske privatpersoner økte til 156,6 mrd. kroner ved utgangen av tredje kvartal 2023.

Det tilsvarer en økning på 6,4 mrd. kroner (4,2 prosent) fra utgangen av tredje kvartal 2022.

Antall inkassosaker tilknyttet forbruksgjeld ved utgangen av første halvår 2023 var høyere enn ved utgangen av 2022. Den misligholdte forbruksgjelden inkassoforetakene hadde til inndrivelse ved utgangen av første halvår 2023 var også høyere enn ved utgangen av 2022. Kilde: finanstilsynet.no

Les mer

27.10.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA