Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 10.12.2023

Steinleggingsfirma gikk konkurs

Hadde en gjeld på 5,8 millioner kroner.

Det var Rogaland Naturstein AS som var i Sandnes tinghus og begjærte oppbud. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

27.09.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA