Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 10.12.2023

Forbrukerrådet advarer mot å heve klagegrensen til 5000 kroner

Barne- og familiedepartementet ønsker å innføre klagegebyr på 1243 kroner og fjerne muligheten til å klage hvis kravet er under 5 000 kroner.

Forbrukerrådet ber departementet trekke forslaget. Kilde: forbrukerradet.no

Les mer

24.10.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA