Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 10.12.2023

Distribusjonsfirma gikk konkurs

Et distribusjonsselskap er slått konkurs etter at det ikke klarte å betale gjelden til det offentlige. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

31.10.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA