Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 31.07.2021

Forslag til kreditt-opplysnings- forskrift

Oppdatering: Dette forslaget ble sendt ut på høring den 13.01.2020, av Barne- og familiedepartementet.

Høringsfristen var 26.02.2020. Status, i følge regjeringen.no, er: "under behandling".

PS: Forvaltningsansvaret for kredittopplysningsloven er blitt flyttet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til Barne- og familiedepartementet (BFD). Kilde: regjeringen.no

Les mer

12.10.20
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA