Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 23.06.2021

Nå er ny versjon av passet her

Politiet lanserer nå en ny versjon av det norske passet. Men du trenger ikke søke om nytt pass hvis det du har ikke har gått ut på dato.

Politiet har styrket ID-kontrollen som gjøres under søknadsbehandlingen, og passet er enda vanskeligere å forfalske.

Dette er et viktig kriminalitetsforebyggende tiltak. Det bidrar til å forebygge ID-misbruk og alvorlig kriminalitet som arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror, sier assisterende politidirektør Håkon Skulstad. Kilde: politiet.no

Les mer

20.10.20
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA