Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 27.09.2021

Styreansvar - erstatning for økonomisk tap

Den 5. mai i år avsa Høyesterett dom som klargjør hvilket økonomisk krav styret kan bli holdt ansvarlig for dersom styret ikke har oppfylt sine plikter. Dette er særlig aktuelt i disse tider, da mange bedrifter opplever økonomisk vanskelige tider. Kilde: sticos.no

Les mer

08.06.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA