Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 31.07.2021

Borgarting lagmannsrett – Dom og kjennelse ifm urettmessig heving av leiekontrakt

En leietaker hevet urettmessig en leiekontrakt til et forretningslokale. Utleier krevde å få dekket tapt leie frem til ny leietaker var på plass. Selger fikk delvis medhold i dette.

Tapsbegrensningsplikten var ikke overholdt fordi det tok for lang tid og ble utvist for liten aktivitet fra utleier for å få tak i ny leietaker. Kilde: lovdata.no

Les mer

15.06.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA