Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022
Foto: Jo Fjeldstad, konseptansvarlig innenfor fakturaservice i Kredinor

Kredinor: Enklere og raskere betaling

En forutsigbar pengestrøm og god likviditet påvirkes i stor grad av tiden det går fra faktura sendes til innbetalingen kommer. Kjernen for raskere betaling fra kunden er digital forsendelse og enkle betalingsløsninger samt gode rutiner for oppfølging hvis betaling uteblir.

For å sikre gode rutiner for oppfølging er det viktig at all kundeinformasjon registreres. Altfor mange virksomheter bruker for mye tid på å lete opp og korrigere kundeinformasjon som er lagt inn på en ufullstendig måte. Noen ekstra minutter for selger og kjøper i kjøpsøyeblikket kan spare timevis som går med til leting og merarbeid senere i kundeforholdet.

5 TIPS TIL GODE RUTINER som forenkler kundeoppfølging og betaling: 1. Legg inn korrekt navn, adresse, e-post og mobil til kunden 2. Registrer organisasjonsnummer eller fødsels-/personnummer 3. Få samtykke / aksept fra kunden om å sende SMS og e-post 4. Velg digital forsendelse av faktura til kunden 5. Følg opp med SMS og betalingslink ved forfall.

Jo Fjeldstad, konseptansvarlig i Kredinor, forteller mer om bakgrunnen for at alle virksomheter bør etablere heldigitale kundeforhold. Kilde: Markedssjef Ingjerd Thurmer/kredinor.no

Les mer

09.08.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA