Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Disse bilene klager vi mest på

1.354 klagesaker på bruktbil endte med vedtak i Forbrukerklageutvalget.

Fortsatt er det bruktbilen som er Norges mest solgte bil. I fjor passerte bruktbilsalget en halv million med litt margin.

Samtidig dominerer klager knyttet til bruktbilhandel fortsatt hos Forbrukerrådet. Mange av disse klagene blir løst i minnelighet, men langt fra alle. Der det ikke har vært mulig å finne en løsning partene kan bli enige om, havner saken hos Forbrukerklageutvalget til avgjørelse. Kilde: tv2.no

Les mer

09.08.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA