Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 07.10.2022

Fått tvangsmulkt? Les om klagemulighetene her

Skattytere som ikke leverte skattemeldingen innen den utsatte fristen 20. august, har fått brev med varsel og betinget vedtak om tvangsmulkt. Her er klagemulighetene som finnes. Kilde: sticos.no

Les mer

31.08.21
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA