Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Norges Høyesteretts ankeutvalg – Kjennelse ifm søksmål: pålagt å betale sikkerhet overfor et konkursbo

En fordringshaver ble i forbindelse med søksmål pålagt å betale sikkerhet overfor et konkursbo med hjemmel i konkursloven § 118.

Innsigelser mot kravet om sikkerhetsstillelse ble fremmet én dag etter ankefristens utløp. Søksmålet ble deretter avvist som følge av manglende sikkerhetsstillelse. Kilde: lovdata.no

Les mer

06.09.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA