Let`s pay – lekende lett betaling fra Kredinor
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.10.2021

Bankene i Norge går sammen for å forenkle bankbytte

Bankene i Norge er nærmest fulldigitalisert, og Nordmenn er godt vant med effektive betalingsløsninger. Ved bankbytte er imidlertid prosessen fremdeles manuell.

«Verstingen» i så måte er flytting av AvtaleGiro-avtaler til ny bank. Denne flytteprosessen er krevende, også for bankene, og det ender ikke sjelden med purringer på ubetalte AvtaleGiro krav.

Bankene har derfor, i regi av Bits, tatt et initiativ for å forenkle bankbytte for AvtaleGiro-tjenesten. Kilde: bits.no

Les mer

21.09.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2021 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA