Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 09.08.2022

Terskelverdiene for revisjonsplikt må holdes uendret

Næringsdepartementet, under den tidligere næringsministeren, foreslo i august å øke terskelverdiene for fravalg av revisjon. Revisorforeningen mener at det riktige nå vil være å beholde terskelverdiene for revisjonsplikt uendret. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer

06.12.21
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA