Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 17.05.2022

Sverige vurderer gjeninnføring av revisjonsplikt for små selskaper

I Sverige er det et økende problem at selskaper opprettes med eneste formål å svindle kreditorer og det offentlige. Både Svenske Økokrim og Riksrevisjonen har slått alarm. Kilde: revisorforeningen.no

Les mer

24.01.22
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA