Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.11.2022

Digitalt skifte av dødsbo

Regjeringen foreslår endringer i arveloven som skal legge til rette for digitale prosesser for skifte av dødsbo. Det er gledelig at regjeringen har tatt hensyn til de endringene Finans Norge har bedt om. Kilde: finansnorge.no

Les mer

04.04.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA