Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.11.2022

Økokrim: Fiskerikriminalitet en av de største truslene

Økokrim mener fiskerikriminalitet er en av de største truslene mot velferdsstaten i årets trusselvurdering.

Nå vil regjeringen ta grep. Kilde: vg.no

Les mer

02.05.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA