Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.11.2022

Bankene kan bedre sikre seg mot ID-tyveri ved å verifisere telefonnummeret til kundene

Dun & Bradstreet: Med moderne teknologi kan bank-kundens mobilnummer bekreftes. Det øker sikkerheten for forbrukeren og reduserer ID -tyverier som stiller bankene til ansvar.

Låneopptak med stjålet Bank-ID er et omfattende problem. Selv om stadig flere nordmenn benytter seg av sikrere løsninger for å identifisere seg, har over 150 000 nordmenn vært utsatt for ID-tyveri i løpet av de to siste årene. (Kilde: NorSIS og Skatteetatens ID-tyveriundersøkelsen).

En Høyesterettsdom har slått fast at det er banken, og ikke kunden, som i de fleste tilfeller må holdes ansvarlig for svindel med Bank-ID. Svindel over 12000 kr må bankene erstatte, selv om kunden har vært grovt uaktsom.

SLIK BLIR DU SVINDLET: Bankens datasystemer er koblet opp mot offisielle kilder slik at din adresse verifiseres mot disse registrene. Nettbankene har manuelle prosesser der du som kunde selv kan endre og bekrefte mobilnummeret bankene har registret på deg er riktig. Det kan skape sikkerhetsutfordringer. Kilde: Liv Anne Holst, Head of Marketing and Communications/dnb.com

Les mer

09.05.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA