Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 30.05.2024

Nå kommer den nye hjemmekontorforskriften

Med ny hjemmekontorforskrift 1. juli, får Arbeidstilsynet også mulighet til å føre tilsyn med at den følges. De kan blant annet kontrollere om ansatte på hjemmekontor har skriftlig avtale. Kilde: simployer.no

Les mer

02.07.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2024 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA