Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Konkurser uke 36, inkl. Bolig og Næringsfinans AS, Art Design AS og Ja Bygg AS

Det ble åpnet 95 konkurser i uke 36, i følge Brønnøysundregisteret. Kilde: brreg.no

Les mer

10.09.2022
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA