Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Innbruddstyvene er tilbake

Innbruddstallene øker nå igjen, etter at forsikringsmeldte innbrudd og tyveri hadde en kraftig nedgang da Norge var nærmest stengt under pandemien, viser tall fra Finans Norge. Kilde: finansnorge.no

Les mer

12.09.22
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA