Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.11.2022

Betalingsvansker - en pasientsikkerhetsrisik

Ukom mottok en bekymringsmelding fra en mor. Sønnen hadde tatt livet av seg noen år tidligere.

Etter at han døde oppdaget moren en rekke ubetalte regninger, purringer, inkassovarsler og rettslige fordringer.

En stor del av kravene var fra helsetjenesten hvor han hadde fått helsehjelp for diabetes og depresjon. Flere av regningene som hadde gått til inkasso var gebyr for timer han ikke hadde møtt opp til på sykehuset. Kilde: ukom.no

Les mer

27.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA