Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 26.11.2022

Flere bedrifter frykter konkurs på grunn av strømprisene

Andelen bedrifter som frykter konkurs på grunn av strømprisene har steget fra 14 prosent i august til 17 prosent i september. Kilde: dagsavisen.no

Les mer

30.09.22
Ropo Capital Norway AS
Smarterebetaling.no er en blogg fra Modhi
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2022 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA