Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 10.12.2023

Datatilsynet: Årsrapport for 2022

I årsrapporten kan du lese om hva Datatilsynet jobbet med i 2022, og hvilke utfordringer vi ser fremover. Kilde: datatilsynet.no

Les mer

28.04.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA