Sergel we care
Credit News
Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm
Dato: 22.09.2023

Venter lavere prisvekst og høyere lønn

Norges Bank-undersøkelse: Lønnsforventningene øker, samtidig som flere næringslivsledere venter bedre lønnsomhet og økt sysselsetting i egen bedrift. Kilde: e24.no

Les mer

23.05.23
Personvernerklæring for Credit News NUF
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2023 Credit News
Org.nr.: 988 295 515 MVA