salgfaktura@lindorff.com Lindorff Faktura

Kjøp av fordringer

På denne temasiden får du nyheter- og dybdeinformasjon rundt fagområdet "Kjøp av fordringer". Kjøp av fakturakrav før forfall er der kjøper overtar eierskapet til fakturaene- og risikoen for fremtidige innbetalinger. Kjøp på inkassotidspunkt betyr at fordringsselgeren selv har sendt ut fakturaer og purringer, uten å få til noen løsning. Kjøp av overvåkingsporteføljer skjer som oftest fra banker og kredittkortselskaper. For å kjøpe opp forfalte pengekrav og selv drive inn disse kreves det konsesjon fra Finanstilsynet som også fører kontroll med virksomhetene. Spørsmålet "Hvorfor selge fordringer?" besvares best ved at man på denne måten raskt frigjør kapital som igjen kan investeres i selskapets kjernevirksomhet.
 

SpareBank 1 Portefølje på egne bein

SpareBank 1 Portefølje styrker merkevaren og endrer fra 1. mai navn til Modhi Finance
Virksomheten satser i Norden, og endrer også navn på datterselskapet Confide, til Modhi Collect.
– Med et nytt navn får vi muligheten til å bygge vår egen felles identitet og profil for porteføljekjøp og drift av egne inkassoporteføljer. Dette er spesielt viktig nå som selskapet skal over i en nordisk vekststrategi, sier Rolf Eek-Johansen, administrerende direktør for Modhi Finance AS – et datterselskap av SpareBank 1 Gruppen.
Navnet Modhi Finance AS trådte i kraft 1. mai, mens navnet Modhi Collect vil iverksettes innen 1. juni. Modhi Holding AB er under etablering i Sverige, og planen er at dette skal bli et svensk inkassoselskap som skal drifte svenske porteføljer. Etableringen av et inkassoselskap i Finland er også på trappene, og dette skjer sannsynligvis i løpet av 2020. Kilde: mynewsdesk.com
Les mer
06.05.19
 

Dårlig betalingsevne kan ødelegge en god bedrift

- alt for mange bedrifter sliter unødig og gir i verste fall opp på grunn av perioder med presset likviditet
Heldigvis finnes det nesten alltid andre muligheter. Og hvis din bank ikke har løsningen, er det kanskje andre banker som kan – og som gjerne vil, hjelpe deg. Kilde: sparebank1.no
Les mer
08.04.19
 
Foto: Ane Wiig Syvertsen er Direktør for Salg og Marked i Conecto

Den store hodepinen: Likviditets-problemer i norske småbedrifter

Av Ane Wiig Syvertsen 5. desember 2018
Likviditetsproblemer er en stor hodepine for mange norske bedrifter. Har du merket smerter selv? Eller kanskje er du i gang med et firma og sliter med å få hodet over vannet? Du er ikke alene. Undersøkelser viser at små norske firmaer sliter med likviditeten i oppstarten. Hver tredje norske bedrift har hatt problemer med likviditeten det siste året. Verst er det for de små, viser en undersøkelse fra noen år tilbake: 37 prosent av bedrifter med 1-4 ansatte. 33 prosent av bedrifter med 5-19 ansatte.
DET Å HA GOD KONTROLL PÅ BEDRIFTENS LIKVIDITET ER EKSTREMT VIKTIG. Likviditet er et uttrykk for evnen til å kunne betale løpende utgifter som regninger, lønn, utviklingskostnader, skatt m.m. For små og mellomstore bedrifter kan det være avgjørende å ha tilgang på penger når man trenger det. Det kan være muligheter man ønsker å være med på eller uforutsette utgifter som dukker opp.
I tredje kvartal i fjor opplevde Norge 953 konkurser, mens tallet for andre kvartal i år var på 1361. Dette er en økning på hele 42 prosent. Tallene jevner seg nok ut over lengre tidsspenn, men i hele 2018 har konkurstallene ligget rundt 1300.
LIKVIDITETSSKVIS SVEKKER HANDLEFRIHETEN
Det er flere årsaker til dårlig likviditet. Mange opplever at fakturerte oppdrag ikke blir betalt innen frist eller i verste fall ikke blir betalt i det hele tatt. Det er særlig bedrifter i oppstartsfasen og/eller bedrifter som opplever sterk vekst som får utfordringer med likviditeten. Dette fører til at bedriften sliter med å få dekket de løpende kostnadene. SMB-bedriften Brødboksen, som gikk konkurs i vinter er et eksempel på en slik historie. Så hva gjør du når du i slutten av måneden må velge mellom å betale leverandøren din eller lønn til dine ansatte?
Les mer - Den store hodepinen: Likviditetsproblemer i norske småbedrifter
12.12.18
 

Axactor kjøper ny portefølje med usikrede krav

- sikrer seg portefølje med en utestående balanse på cirka 145 millioner euro
Axactor Group har kjøpt en portefølje med usikrede krav fra en stor finansinstitusjon i Italia, opplyses det i en melding. Kilde: hegnar.no
Les mer
11.12.18
 

Kapitalkrav for kjøper av misligholdte lån

Finanstilsynet ser at enkelte foretak bruker en risikovekt på 100 prosent for porteføljer av misligholdte lån
Etter kapitalkravsforskriften § 5-11 (2) skal misligholdte engasjementer ha en risikovekt på 150 prosent med mindre engasjementet er skrevet ned med minst 20 prosent.
Det er Finanstilsynets vurdering at foretak som kjøper porteføljer av misligholdte lån, skal benytte en risikovekt på 150 prosent inntil foretaket selv har gjennomført nedskrivning på sin kostpris med minst 20 prosent.
Det vises i denne sammenheng til EBAs tolkning av bestemmelsen i Q&A 2017_3270. Finanstilsynet vil følge opp at norske finansforetak legger dette til grunn i praktiseringen av kapitalreglene.
Les mer
03.12.18
 

Bank Norwegian lemper over misligholdte lån på John Fredriksen-selskap

- en modellfeil gjorde at Bank Norwegian tok alt for små tap i Finland i første halvår
Nå gjør banken en engangsjustering og overfører samtidig 1,5 milliarder kroner i misligholdte lån til Axactor. Kilde: dn.no
Les mer
30.10.18
 

B2Holding inngår nye avtaler

B2Holding kommer med flere ferske nyheter tirsdag
B2Holding kjøper en misligholdt kredittportefølje fra greske Eurobank, opplyses det i en melding. Kilde: hegnar.no
Les mer
16.10.18
 

Nordea selger milliardportefølje med misligholdte lån

- overfører rundt 12.000 kunder og seks ansatte til B2Holdings danske inkassoselskap
Nordea selger en gjeldsportefølje med nær 12.000 misligholdte kundesaker til B2Holdings inkassofirma Nordic Debt Collection i Danmark, ifølge en melding tirsdag. Kilde: dn.no
Les mer
09.10.18
 

Sparebanken Sogn og Fjordane kjøper bustadlån-portefølje frå Eiendomskreditt

- portefølje på 535 millionar kroner
Eiendomskreditt si portefølje utgjer om lag 535 millionar kroner, og Sparebanken Sogn og Fjordane overtar ho i løpet av juni. Kilde: sognavis.no
Les mer
25.06.18
 

Colligent förvärvar stor portfölj av konsument-krediter

Colligent, som ingår i Collector-koncernen, har ingått avtal om förvärv av en större portfölj med svenska förfallna konsumentkrediter
Det ingångna avtalet omfattar en kreditportfölj med ett totalt fordringsbelopp om cirka 500 MSEK. Köpet finansieras i sin helhet med koncernens egna medel. Säljaren är en av de större aktörerna på den nordiska konsumentkreditmarknaden. Affären beräknas ge en positiv resultateffekt fr.o.m. andra kvartalet 2018. Kilde: it-finans.se
Les mer
11.06.18
 

Axactor på svenskehandel

- sikrer seg ny portefølje
Axactor Sverige har kjøpt en usikret portefølje av misligholdte lån fra en stor, nordisk finansinstitusjon, går det frem av en børsmelding. Kilde: hegnar.no
Les mer
08.06.18
 

Knalltall fra B2Holding

- inkasso er god butikk
B2Holding ASA melder om et resultat etter skatt på 151,8 millioner kroner i 1. kvartal 2018, mot 103,8 millioner kroner i samme periode i fjor. Kilde: hegnar.no
Les mer
28.05.18
 

Forward Flow kontrakter - er blant de enkleste risikostyrings kontraktene

Dette er en juridisk bindende avtale mellom to parter, hvor den ene forplikter seg til å kjøpe for et forhåndsdefinert pris på et forhåndsavtalt tidspunkt.
Den andre parten forplikter seg tilsvarende til den motsatte posisjonen, dvs. selge til avtalt pris og tidspunkt. Kilde: axactor.no
Les mer
28.05.18
 

John Fredriksen kjøper aksjer i Axactor

- for 60 mill.
John Fredriksen-kontrollerte Geveran har kjøpt 21.733.637 aksjer til 2,78 kroner i Axactor, skriver selskapet i en børsmelding. Det betyr at Fredriksen kjøpte for 60,42 millioner kroner. Kilde: e24.no
Les mer
22.05.18
 

Selskaper som driver virksomhet med oppkjøpsinkasso

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse knyttet til skattemessig behandling av tap på fordring i selskap som driver med oppkjøpsinkasso
Oppkjøpsinkasso er virksomhet som består av oppkjøp av en portefølje av misligholdte fordringer til lavere verdi enn pålydende med sikte på inndrivelse av kravene.
Fordringene blir kjøpt som en samlet portefølje der vederlaget er fastsatt etter en analyse av hele porteføljen, uten individuell verdsettelse av den enkelte fordring. Kilde: revisorforeningen.no
Les mer
16.04.18
 

Axactor med avtale

- har inngått en forward flow-avtale
Axactor har inngått en 24 måneders forward flow-avtale med en svensk forbruksbank, ifølge en melding tirsdag. Kilde: hegnar.no
Les mer
10.04.18
 

Axactor forlater Sverige

Axactor har som intensjon å flytte sitt registrerte kontor fra Sverige til Norge
Dette for å redusere byrden av administrative utgifter og å oppnå en mer effektiv konsernstruktur, går det frem av en børsmelding. Kilde: hegnar.no
Les mer
03.04.18
 

Axactor med nytt oppkjøp

- inngår avtale med ledende finansieringsselskap i Sverige
Axactor har inngått en forward flow-kontrakt med et ledende konsernfinansieringsselskap i Sverige, fremgår det av en melding. Kilde: hegnar.no
Les mer
12.03.18
 
Foto: Trond Myhre, Key Account Manager i Conecto

Når skal du selge fordringene dine?

Tør du vente til de går til inkasso eller selger du med en gang de forfaller? En fordring er ferskvare og taper seg i verdi etterhvert som tiden går
Er du avhengig av jevn kontantstrøm inn til ditt firma bør du selge fordringene tidlig. Opplever du det som tidkrevende og kostbart å bruke store deler av arbeidsdagen på å kreve inn utestående fordringer?
Sliter du med gjengangere som ikke gjør opp for seg eller er det kun en gang iblant at du må avskrive en fordring som tapt i ditt firma?
Uansett må du gjøre et bevisst valg av hensyn til når du kan selge dine fordringer videre til en samarbeidspartner. Det blir et viktig strategivalg som påvirker selskapets likviditet. Er ditt selskap i en vekstposisjon er det avgjørende å ha en kontinuerlig kontantstrøm. Kilde: conecto.no
Les mer - Når skal du selge fordringene dine?
14.02.18
 

B2Holding med ny milepæl

- posisjonerer seg for videre vekst i Tsjekkia
B2Holding har gjennom sitt tsjekkiske datterselskap, B2 Kapital Tsjekkia, inngått avtale med Moneta Money Bank om å erverve en portefølje av ikke-sikrede utenlandske lån i Tsjekkia. Kilde: hegnar.no
Les mer
23.01.18
 

Legger 47 millioner på bordet for å bli topp ti i gjeldsselskap

Investor Tore Aksel Voldberg kjøper seg kraftig opp i John Fredriksen-kontrollerte Axactor
Tore Aksel Voldberg dukket for første gang opp på listen over de 30 største aksjonærene i gjeldsinvesteringsselskapet Axactor forrige uke med 10,5 millioner aksjer. Kilde: dn.no
Les mer
22.01.18
 

Axactor med nytt oppkjøp

Axactor forbereder seg på flere kjøp de kommende månedene
Axactor Sverige har kjøpt en ny usikret NPL-portefølje, fremgår det av en børsmelding mandag. Kilde: hegnar.no
Les mer
11.12.17
 

B2Holding sluker spansk selskap

- kjøper 80 prosent av aksjene i Verifica
B2Holding har kjøpt 80 prosent av aksjene i spanske Confirmaciónde Solicitudes de Crédito Verifica, opplyses det i en melding. Kilde: hegnar.no
Les mer
30.11.17
 

Inkassoselskap tredobler resultatet

Gjeldsinvesteringsselskapet B2Holding la fredag morgen frem resultater for tredje kvartal
Gjeldsinvesteringsselskapet legger frem inntekter på en halv milliard kroner i tredje kvartal og tredobler resultatet før skatt. Kilde: dn.no
Les mer
24.11.17
 

Axactor sikrer seg flere porteføljer

- har inngått en avtale om å kjøpe porteføljer fra en internasjonal finansinstitusjon
Axactor har ifølge en børsmelding inngått en avtale om å kjøpe porteføljer fra en internasjonal finansinstitusjon på månedlig basis. Kilde: hegnar.no
Les mer
15.11.17
 

B2Holding kjøper portefølje

- B2Holdings datterselskap i Bulgaria har sikret seg portefølje med misligholdte lån i Bulgaria
B2Holdings datterselskap i Bulgaria kjøper en portefølje med misligholdte lån, opplyser selskapet tirsdag. Lånene er fra UniCredit Bulbank med pålydende verdi på 84 millioner euro. Kilde: hegnar.no
Les mer
07.11.17
 

B2Holding vurderer å hente penger

- Arctic Securities, DNB Markets og Nordea skal gjennomføre investormøter
I en oppdatering onsdag skriver B2Holding at selskapet hadde en gjeld rekordhøy gjeldsinndrivelse på 650 millioner i tredje kvartal 2017, opp fra 474 millioner kroner i tredje kvartal 2016. Kilde: hegnar.no
Les mer
25.10.17
 

Axactor blar opp for ny portefølje

- har kjøpt en billånsportefølje med balanse på nesten 100 millioner euro
Axactor har kjøpt en billånsportefølje i Spania med samlet utestående balanse på nær 100 millioner euro og mer enn 10.000 krav, opplyser selskapet i en melding. Kilde: hegnar.no
Les mer
16.10.17
 

Eurobank to sell 1.5 billion euro pool of bad loans

- to Intrum
Eurobank, Greece’s third largest lender, said on Thursday it will sell a 1.5 billion euro pool of non performing loans to Sweden’s Intrum, as part of efforts to reduce its sour debt and meet targets agreed with regulators. Kilde: reuters.com
Les mer
09.10.17
 

Kredinor

- avtale om løpende kjøp av inkassosaker inngått med Easybank
Forbrukslån-banken Easybank inngikk onsdag en avtale med Kredinor om løpende kjøp av inkassosaker på et gitt tidspunkt etter oversendelse til inkasso.
Det innebærer at Kredinor kjøper inkassosaker som ikke blir betalt og overfører de til avdelingen for langtidsoppfølging for videre håndtering. Kilde: kredinor.no
Les mer
03.10.17
 

Lindorff/Intrum Justitia

- eyes Italian debt collection business
Lindorff/Intrum Justitia would be interested in buying an Italian bank’s debt collection business to expand in the country, the head of the Scandinavian group’s Italian unit said.
Swedish debt collection firm Intrum Justitia this year bought Norwegian rival Lindorff to create a firm with more than 8,000 employees and operations in 23 European states. Kilde: reuters.com
Les mer
18.09.17
 

Gjelds-investerings-selskapet B2Holding slår rekord på rekord

- nær dobler resultatet
Inkassokameratene Olav Dalen Zahl og Jon H. Nordbrekken økte driftsresultatet i B2Holding med 92 prosent i andre kvartal. Kilde: dn.no
Les mer
29.08.17
 

B2Holdings får lisenser

- i Hellas og Ungarn
B2Holdings datterselskap i Hellas, B2Kapital, har fått lisens fra sentralbanken i Hellas for å håndtere misligholdte lån, går det frem av en melding tirsdag. Kilde: hegnar.no
Les mer
22.08.17
 

Haakon (67) ble milliardær på inkassotjenester

- nå skylder han 300 millioner
Haakon Korsgaard tjente seg rik på andre menneskers gjeld. I 2004 solgte han inkassoselskapet Olympia Capital for et milliardbeløp til John Fredriksens Aktiv Kapital. Siden har pengene rent ut. Kilde: msn.com
Les mer
14.08.17
 

Fredriksen investerer i inkasso

John Fredriksen oppretter et felleseid selskap med Axactor, og går samtidig inn på eiersiden i sin nye partner
Axactor og John Fredriksens Geveran Trading har inngått en intensjonsavtale om å opprette et felleseid selskap som skal investere i gjeldsporteføljer. Kilde: msn.com
Les mer
14.08.17
 

Axactor har fått tre kontrakter

Axactor har fått kontrakter fra tre store finansinstitusjoner
Axactor har fått kontrakter i Spania fra tre store finansinstitusjoner, går det frem av en melding mandag. Kilde: hegnar.no
Les mer
31.07.17
 
Foto: Adm. direktør Tor Berntsen, Kredinor.

Kredinor kjøper stor gjelds-portefølje i Norge

Kredinor befester sin posisjon som den ledende leverandøren av kredittadministrasjons-tjenester til bankmarkedet i Norge
.... ved kjøp av en gjeldsportefølje fra en stor internasjonal bank med et utestående på ca. NOK 800 millioner.
Dominerende aktør i et marked i vekst: -Kjøp av gjeldsporteføljer er strategisk nødvendig for å holde på posisjonen som en dominerende aktør innenfor området leveranse av inkassotjenester til bankmarkedet, uttaler administrerende direktør i Kredinor Tor Berntsen.
– Kjøpet er et signal om videre posisjonering i et marked i vekst, fortsetter Berntsen. Kilde: kredinor.no
Les mer
04.07.17
 

B2Holding kjøper i Italia

- datterselskap er på farten
B2Holdings italienske datterselskap B2Kapital kjøper en portefølje av misligholdte lån til pålydende 125,5 millioner euro av Banca Sella, går det frem av en børsmelding. Kilde: hegnar.no
Les mer
30.05.17
 

Kjøper råtne lån

B2 Holding kjøper portefølje med råtne lån i Bulgaria
B2 Holdings bulgarske datterselskap Debt Collection Agency EAD har ifølge en børsmelding kjøpt en portefølje av misligholdte lån fra UniCredit Bulbank i Bulgaria. Kilde: hegnar.no
Les mer
17.01.17
 

Axactor kjøper norsk portefølje

Toppsjefen er fornøyd
Axactor har inngått avtale om månedlige kjøp av porteføljer fra en stor nordisk finansinstitusjon, går det frem av en børsmelding. Kilde: hegnar.no
Les mer
19.12.16
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA