Abonnementspriser – Credit News

Kredittens ABC

 

Under mottoet ”dyre penger” får du på våre abonnementsider blant annet presentert en del erfaringer som i årenes løp har materialisert seg til etablerte sannheter og grunnleggende kjøreregler i kredittfaget. 

I tillegg får du mye stoff om likviditet og kundereskontro og du får mange definisjoner, formler og læresetninger, som for eksempel den smått legendariske ABCDEF-regelen: ”At Besidde Contanter, Det Er Finessen” !

 
Litt kreditthistorie:
Handelskreditten kan føres helt tilbake til de gamle grekerne. De bygget og utrustet båter på kreditt. Sjørøvere var den gang den største kredittrisikoen, forsinkelsesrente ble belastet og det fantes ordninger for tapsfordeling. Mange av grekernes ideer og metoder ble senere plukket opp av romerne. Begrepet kreditt ble videreutviklet og brakt ut i Europa.  Ordet kreditt stammer fra gresk og er utledet av ”credere” som nærmest betyr ”å stole på” eller ”tro”. Kredittens innerste vesen er jo som kjent tillit. 
 
Grunnleggende kreditt-nøkkeltall:

- Kredittdager

- Tap på kundefordringer

- Forfalte poster i prosent av totalt utestående

- Analyse av forfalte posters aldersfordeling

- Behandlingstid for reklamasjoner

Tap vs mersalg:
En bedrift som eksempelvis opererer med en fortjenestemargin på 5 %  og må tapsføre kr. 100.000,- må ha et mersalg på 2 mill for å kompensere for dette tapet:  Kr.100.000,- x (100: 5 = 20) = kr. 2000.000,-
 
Kredittdager gjennom året:
Gjennomsnittlig utestående delt på årets kredittomsetning x 360 = Antall kredittdager
 
Skjulte kredittdager:
Antall dager fra levering til fakturering, forutsatt at innvilget kreditt beregnes fra faktureringsdag.
 
Kredittvurdering:
Gode regnskapstall er vanligvis i realiteten enda bedre enn vist mens dårlige regnskapstall alltid er enda dårligere enn vist !
 
 
Tegn abonnement på Credit News og få tilgang til denne fagsiden du også !
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CreditNews: Nyheter og faginformasjon om praktisk økonomi og pengestrøm

 
Redaktør Owe Rud - www.creditnews.no - Copyright © 2009 Credit News - Org.nr.: 988 295 515 MVA